Test Postfixa

Teraz wykonamy prosty test sprawdzający czy nasz agent MTA (Postfix) wysyła wiadomości i czy kurier (Courier IMAP) je dostarcza. W naszym projekcie będziemy używać katalogowania wiadomości typu „Maildir” zamiast Sendmailowego „mailbox”. W tym celu w konfiguracji Postfiksa (/usr/local/etc/postfix/main.cf) należy dodać wpis:

home_mailbox = Maildir/


i zreloadować Postfixa poleceniem:


postfix reloadTo polecenie jest wygodnie, gdyż nie restartuje agenta MTA a tylko ponownie wczytuje jego konfigurację bez zakłócania jego pracy. W tym momencie mamy wstępnie gotowego Postfixa. W linii poleceń wpisujemy:

echo „Tresc testowa” | mail –s „Wiadomosc testowa” adam

To polecenie wysyła wiadomość do użytkownika adam o treści „Tresc testowa” i temacie „Wiadomosc testowa”. Oczywiście jeszcze nie możemy żadnym programem odczytać wiadomości ale możemy inaczej sprawdzić czy dotarła: Wchodzimy do katalogu użytkownika adam i do jego katalogu wiadomości Maildir:

cd /home/adam/Maildir/new


Jeśli znajduje się tam plik postaci:

[timestamp].[message_id].domainname


a jego treść zawiera co czego oczekujemy, nasz agent MTA wysłał wiadomość poprawnie i właściwie została ona dostarczona.