MySQL, PHP i Apache

Aby zainstalowac MYSQL wydajemy polecenie:


cd /usr/ports/databases/mysqlXX-server && make install clean


I dzielnie czekamy ;) Do instalacji wystarcza podstawowe parametry. Po zainstalowaniu dodajemy wpis w /etc/rc.conf:


mysql_enable="YES"


i uruchamiamy serwer:


/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start


Pozostaje jeszcze ustawienie hasła Roota dla MYSQL.


mysqladmin -u root password newspassword


gdzie newpassword to oczywiście nowe hasło. Do zarządzania MSQLem potrzebny będzie jeszcze PHPMyAdmin, a co za tym idzie PHP i serwer HTTP – Apache. W tym celu wykonujemy polecenia:


cd /usr/ports/WWW/apache22 && make install clean
cd /usr/ports/lang/php5 && make install clean


w opcjach zaznaczmy +APACHE, następnie do pliku konfiguracyjnego Apache /usr/local/etc/apache22/httpd.conf dopisujemy na końcu następujące wpisy:


LoadModule php5_module libexec/apache22/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php .php


Następnie musimy zainstalować bibliotekę połączeń PHP i MYSQL . W tym celu wydajemy polecenie:


cd /usr/ports/databases/php5-mysql/ && make install clean


Następnie instalujemy PHPMyAdmin:


cd /usr/ports/databases/phpmyadmin/ && make install clean


Na koniec do pliku /etc/rc.conf dopisujemy:

apache22_enable="YES"

i uruchamiamy Apache poleceniem:

/usr/local/etc/rc.d/apache22 start


Domyślnym katalogiem aplikacji WWW Apche jest: usr/local/www/apache22/data i tam trzeba przenieść PHPMyAdmina z /usr/local/www lub tez zmienić konfigurację Apache, czego nie będę już opisywał. Mając taką konfigurację przechodzimy do tworzenia tabel, w których zawarta będzie nasza wyjściowa konfiguracja poczty: użytkownicy, adresy email, domeny, metody transportu etc.