Pliki dla MySQL

Tworzymy catalog postfixa dla mysql:

mkdir /usr/local/etc/postfix/mysql


I tam zamiescimy pliki konfiguracyjne do połączenia się z bazą danych. Baza danych MySQL to: postfix_mailbox, nazwa usera i hasło takie jak nazwa bazy (oczywiście ze względów bezpieczeństwa należy je zmienić na bardziej skomplikowane)

GID

Tworzymy plik virtual_gid_maps:

touch virtual_gid_maps

i dodajemy do niego taką zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_users
select_field = virtual_gid
where_field = email
hosts = localhost


UID

Tworzymy plik virtual_uid_maps:

touch virtual_uid_maps

i dodajemy do niego taką zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_users
select_field = virtual_uid
where_field = email
hosts = localhost


Odbiorcy

Tworzymy plik virtual_mailbox_recipients zawierający konfigurację pobierającą użytkowników poczty (odbiorców)


touch virtual_mailbox_recipients


i zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_users
select_field = virtual_mailbox
where_field = email
additional_conditions = and active = '1'
hosts = localhostTransport


touch virtual_transport_maps


Zawartośc:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_users
select_field = transport
where_field = username
hosts = localhost


Aliasy


touch virtual_alias_maps


Zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_aliases
select_field = virtual_user_email
where_field = alias
hosts = localhostDomeny:


touch virtual_mailbox_domains


Zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_domains
select_field = domain
where_field = domain
hosts = localhost


Destinations - I dodatkowo tworzymy jeszcze jeden plik konfiguracyjny:

touch virtual_destinations_maps


Zawartość:


user = postfix_mailbox
password = postfix_mailbox
dbname = postfix_mailbox
table = virtual_users
select_field = username
where_field = email
hosts = localhost


Niestety, nie wiem dlatego bez tej dodatkowej konfiguracji Postfix nie chce działać :(