Courier Auth

Courier Imap + MySQL – Authdaemond – autoryzacja użytkownika do odbioru poczty


Edytujemy plik: /usr/local/etc/authlib/authmysqlrc


vi /usr/local/etc/authlib/authmysqlrc


Czyscimy plik (z domyslnych ustawień) i dopisujemy na końcu:


MYSQL_SERVER localhost
MYSQL_USERNAME postfix_mailbox
MYSQL_PASSWORD postfix_mailbox
MYSQL_DATABASE postfix_mailbox
MYSQL_USER_TABLE virtual_users
#MYSQL_CLEAR_PWFIELD userpassword
MYSQL_CRYPT_PWFIELD userpassword

MYSQL_LOGIN_FIELD email
MYSQL_NAME_FIELD name
MYSQL_MAILDIR_FIELD maildir

MYSQL_UID_FIELD virtual_uid
MYSQL_GID_FIELD virtual_gidDO /etc/rc.conf dodajemy

courier_authdaemond_enable="YES"


I testujemy. W tym momencie nasz serwer powinien odbierać pocztę i dostarczać ją do odpowiedniego katalogu.