SASL

Edytujemy

vi /usr/local/etc/authlib/authdaemonrc


I zamieniamy linie z authmodulelistorig na:


authmodulelistorig="authmysql"

oraz authmodulelist na:

authmodulelist="authmysql authpam"


oraz wpis: DEBUG_LOGIN=2 – pozwoli nam na pełne debugowanie logowania (odczyt w /var/log/debug.log)

Instalujemy SASL Auth

cd /usr/ports/security/cyrus-sasl2-saslauthd/ && make install cleanEdytujemy plik /usr/local/lib/sasl2/smtpd.conf
I dodajemy:


log_level: 7
pwcheck_method: saslauthd auxprop
mech_list: PLAIN LOGIN
sql_engine: mysql
sql_hostnames: localhost
sql_database: postfix_mailbox
sql_user: postfix_mailbox
sql_passwd: postfix_mailbox
sql_select: SELECT userpassword FROM virtual_users WHERE email = '%u@%r'


Log Level 7 pozwala nam na debugowanie dosłownie wszystkiego - łacznie z wyświetlaniem haseł w formie tekstowej!. Po skonfigurowaniu serwera, nalezy zmienić tą wartość na mniejszą. Odczyt logów w /var/log/auth.log