PAM

Instalacja PAM:

cd /usr/ports/security/pam-mysql/ && make install clean


cp /usr/local/lib/pam_mysql.so /usr/lib/


tworzymy plik

touch /usr/local/etc/pam.d/smtp

I dodajemy do niego:

auth optional pam_mysql.so user=postfix_mailbox passwd=postfix_ mailbox verbose=0 db=postfix_mailbox table=virtual_users usercolumn=email realmcolum=realm passwdcolumn=userpassword crypt=2

account required pam_mysql.so user=postfix_mailbox passwd=postfix_mailbox verbose=0 db=postfix_mailbox table=virtual_users usercolumn=email realmcolumn=realm passwdcolumn=userpassword crypt=2


opcja crypt=2 oznacza, że hasła w bazie są kodowane (ENCRYPT)

I do rc.conf dodajemy wpisy:


saslauthd_enable="YES"
saslauthd_flags="-r -a pam"


opcja –r oznacza to, że jako użytkownik poczty będzie user+@+domena