DNS Bind

Jeśli mamy na swoim serwerze także serwer DNS primary, należy dodać używaną domenę do tzw rekordów MX. Plik /etc/named/domain.com.conf Przykładowa konfiguracja dla domeny domain.com:

$TTL 6h
@ IN SOA ns1.domain.com. root.ns1.domain.com. (
2011090901 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
7200 ) ; Minimum
IN NS ns1.domanincom.
IN NS ns2.domain.com
IN MX 0 ns1.domain.com.
localhost IN A 127.0.0.1
ns1 IN A xxx.xxx.xxx.xxx
ns2 IN A xxx.xxx.xxx.xxx

gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP naszego serwera poczty.

Instalacja BINDa:

cd /usr/ports/dns/bind98/ && make install clean


Oczywiście należy wybrać aktualną wersję (obecnie, podczas powstawania tego artykułu była to werjsa 9.8.x). Aby Bind starował automatycznie dopisujemy do /etc/rc.conf :

named_enable="YES"


Uruchamianie Binda:

/etc/rc.d/named start