Courier IMAP

Courier IMAP jest aplikacją służącą do dostarczania poczty do odbiorcy końcowego (użytkownika serwera pocztowego bądź aliasu). W celu instalacji Courier IMAP wpisujemy:

cd /usr/ports/mail/courier-imap/ && make install clean

W konfiguracji dodajemy opcję MYSQL (możemy odznaczyć IPv6 jeśli używamy tylko adresacji IP v4)

Dodajemy do pliku /etc/rc.conf następujące wpisy aby Courier startował automatycznie:

courier_imap_imapd_enable="YES"
courier_imap_imapd_ssl_enable="YES"


Następnie uruchamiamy demony Courier IMAP:

/usr/local/etc/rc.d/courier-imap-imapd start
/usr/local/etc/rc.d/courier-imap-imapd-ssl start